...εμπειρία και ελεύθερος χρόνος!

Απόφοιτοι!

Έχοντας την εμπειρία των Πανελλαδικών Εξετάσεων αποκτούν πλεονέκτημα, το οποίο σε συδυασμό με τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο που διαθέτουν, μπορούν να οργανώσουν και να μεθοδεύσουν την προετοιμασία τους ώστε να γίνει παραγωγικότερη και αποτελεσματικότερη. 

Ανθρωπιστικών(1-πεδίο)

 • Αρχαία                         5ώρες
 • Λατινικά                       2ώρες
 • Ιστορία                         2ώρες
 • Έκθεση                        2ώρες
 • Λογοτεχνία                   1ώρα
 • Σύνολο                         12ώρες

Θετικών-Πολυτεχνικό(2-πεδίο)

 • Μαθηματικά                      4ώρες
 • Φυσική                              4ώρες
 • Χημεία                               4ώρες
 • Έκθεση                              2ώρες
 • Λογοτεχνία                         1ώρα
 • Σύνολο                               15ώρες

Θετικών-Υγείας(3-πεδίο)

 • Βιολογία                        3ώρες
 • Φυσική                          4ώρες
 • Χημεία                           4ώρες
 • Έκθεση                          2ώρες
 • Λογοτεχνία                     1ώρα
 • Σύνολο                          14ώρες

Οικονομικών(4-πεδίο)

 • Μαθηματικά                       4ώρες
 • Α.Ε.Π.Π                              3ώρες
 • Α.Ο.Θ                                 3ώρες
 • Έκθεση                               2ώρες
 • Λογοτεχνία                          1ώρα
 • Σύνολο                                13ώρες