Η μετάβαση στο Γυμνάσιο!

Τα παιδιά πρέπει ν' ανταπεξέλθουν στο νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον δημιουργώντας δυναμικές και βάσεις που θα τα βοηθήσουν να έχουν μια ομαλή πρόοδο. Στα πρώτα τους αυτά βήματα είναι απαραίτητο να μάθουν να διαχειρίζονται σωστά το χρόνο τους και να κατακτούν τα γνωστικά εργαλεία που θα τους χρησιμεύσουν σε όλη την πορεία τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Προτείνουμε...

Α΄ Γυμνασίου


 • Μαθηματικά   2 ώρες
 • Ελληνικά         2 ώρες
 • Σύνολο           4 ώρες

Β' Γυμνασίου


 • Μαθηματικά    3 ώρες
 • Ελληνικά          2 ώρες
 • Φυσική            1 ώρα
 • Χημεία             1 ώρα
 •  Σύνολο            7 ώρες

Γ' Γυμνασίου


 • Μαθηματικά   3 ώρες
 • Ελληνικά         2 ώρες
 • Φυσική            1 ώρα
 • Χημεία             1 ώρα
 • Σύνολο           7 ώρες