Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Ο νόμος παρέχει ορισμένα δικαιώματα στα φυσικά πρόσωπα (τα υποκείμενα των δεδομένων) και θέτει συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε όσους τηρούν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα (τους υπευθύνους επεξεργασίας).Ν. 2472-1997-Άρθρο 12.PDF (269,9 kB)

Το φροντιστήριο Πρωτοπαπά δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί προσωπικά δεδομένα, τα οποία ελεύθερα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, αφού συμπληρώσουν τις αντίστοιχες φόρμες μέσα από τις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες.