Γενικό Λύκειο!

Οι τρεις φάσεις της τελευταίας σχολικής περιόδου πριν την εισαγωγή σου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι  πανελλαδικές εξετάσεις, που μπορεί να ηχούν στ' αυτιά σου σαν μία πολύ σκληρή δοκιμασία που θα περάσεις στο τέλος της  Γ' Λυκείου, εξομαλύνεται μέσα από ένα καλά οργανωμένο και μεθοδικό πρόγραμμα μελέτης χωρισμένο σε αυτές ακριβώς τις τρεις φάσεις.

1η φάση (Α' Λυκείου)

Τάξη γενικής παιδείας, με ιδιαίτερα απαιτητικά χαρακτηριστικά τόσο στο γνωστικό αντικείμενο όσο και στην έκταση της ύλης.  Θεμελιώνουμε βασικές έννοιες σε Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία δουλεύοντας μεθοδικά τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες και παράλληλα εστιάζουμε σε Έκθεση-Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά. 


 • Μαθηματικά         4ώρες
 • Φυσική                 2ώρες
 • Χημεία                  1ώρα
 • Έκθεση                 2ώρες
 • Αρχαία                  2ώρες

          Σύνολο             11ώρες

 • Τρίωρα διαγωνίσματα εκτός ωρών διδασκαλίας
 • Αναλυτική παρουσίαση της τράπεζας θεμάτων σε όλα τα μαθήματα, σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης
 • Τεστ Επαγγελματικών ενδιαφερόντων ( HORIZON )

2η φάση (Β' Λυκείου)

 • Σε αυτήν τη φάση επιλέγουμε  προσανατολισμό Θετικών ή  Ανθρωπιστικών Σπουδών. Επι της ουσίας όμως πρέπει να έχουμε σαφέστερη εικόνα των τεσσάρων επιστημονικών πεδίων και άρα των σχολών που θα διεκδικήσουμε στο μηχανογραφικό δελτίο. 

Κρίνουμε λοιπόν απαραίτητο οι μαθητές μας να έχουν κάνει ένα τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων και να έχουν  πλήρη εικόνα των σχολών και των αντίστοιχων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους (πρόγραμμα σπουδών, επαγγελματικά δικαιώματα, μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών κ.ο.κ) προκειμένου να διασφαλίσουμε την ορθότητα των επιλογών τους.

Το επόμενο βήμα είναι η υποστήριξη  αυτών των επιλογών, μέσα από τα προγράμματα σπουδών προετοιμασίας και διαχείρισης της ύλης των μαθημάτων που αφορούν σε κάθε επιστημονικό πεδίο.

3η φάση (Γ' Λυκείου)

 • Στη τελική ευθεία του προγράμματος σπουδών μας, άμεσα συνδεδεμένη με τη Β' Λυκείου, συνεχίζουμε την κάλυψη των θεματικών ενοτήτων κάθε μαθήματος τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα και όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Μέλημά μας η ολοκλήρωση της ύλης και το ξεκίνημα των επαναλήψεων μέσα από ένα δυναμικό πρίσμα προσομοίωσης στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Γ-Ανθρωπιστικών(1-πεδίο)

 • Αρχαία                     5ώρες
 • Λατινικά                   3ώρες
 • Ιστορία                     3ώρες
 • Έκθεση                    2ώρες
 • Λογοτεχνία              1ώρα
 • Σύνολο                    14ώρες

Γ-θετικών-Πολυτεχνικό(2-πεδίο)

 • Μαθηματικά               6ώρες
 • Φυσική                        4ώρες
 • Χημεία                         4ώρες
 • Έκθεση                        2ώρες
 • Λογοτεχνία                  1ώρα
 • Σύνολο                        17ώρες

Γ-Θετικών-Υγείας(3-πεδίο)

 • Βιολογία                   3ώρες
 • Φυσική                     4ώρες
 • Χημεία                      4ώρες
 • Έκθεση                     2ώρες
 • Λογοτεχνία               1ώρα
 • Σύνολο                     14ώρες

Γ-Οικονομικών(4-πεδίο)

 • Μαθηματικά                6ώρες
 • Α.Ε.Π.Π                       3ώρες
 • Α.Ο.Θ                          3ώρες
 • Έκθεση                       2ώρες
 • Λογοτεχνία                  1ώρα
 • Σύνολο                         15ώρες