5+1 εβδομάδων

Καλοκαιρινά Τμήματα 2022

Από 15 Ιουνίου 

Από Β' προς Γ' Λυκείου

Ανθρωπιστικών Σπουδών(1ο Πεδίο)

 • Αρχαία Ελληνικά        5ώρες
 • Λατινικά                       3ώρες
 • Ιστορία                         3ώρες
 • Έκθεση                          2ώρες
 • Λογοτεχνία                  1ώρα
 • Σύνολο                         14ώρες

Θετικών Σπουδών(2ο Πεδίο)

 • Μαθηματικά          6ώρες
 • Φυσική                   4ώρες
 • Χημεία                    4ώρες
 • Έκθεση                    2ώρες
 • Λογοτεχνία             1ώρα
 • Σύνολο                    17ώρες

Θετικών Σπουδών(3ο Πεδίο)

 • Φυσική                         4ώρες
 • Χημεία                          4ώρες
 • Βιολογία                      4ώρες
 • Έκθεση                         2ώρες
 • Λογοτεχνία                  1ώρα
 • Σύνολο                        15ώρες

Οικονομίας &' Πληρ/κής(4ο Πεδίο)

 • Μαθηματικά           6ώρες
 • Α.Ε.Π.Π                     3ώρες
 • Α.Ο.Θ                        3ώρες
 • Έκθεση                     2ώρες
 • Λογοτεχνία              1ώρα
 • Σύνολο                    15ώρες