6 εβδομάδων

Καλοκαιρινά Τμήματα 2024

Από 17 Ιουνίου 

Από Β' προς Γ' Λυκείου!

Διάρκειας 6 εβδομάδων (Από 17/6 έως 25/7) - Διαγωνίσματα από 28/8 έως 31/8

Ανθρωπιστικών Σπουδών(1ο Πεδίο)

 • Αρχαία                  5ώρες
 • Λατινικά                3ώρες
 • Ιστορία                  3ώρες
 • Έκθεση                 2ώρες
 • Λογοτεχνία            1ώρα
 • Σύνολο                  14ώρες

Θετικών Σπουδών(2ο Πεδίο)

 • Μαθηματικά        6ώρες
 • Φυσική                4ώρες
 • Χημεία                 4ώρες
 • Έκθεση                2ώρες
 • Λογοτεχνία           1ώρα
 • Σύνολο                17ώρες

Θετικών Σπουδών(3ο Πεδίο)

 • Φυσική                  4ώρες
 • Χημεία                   4ώρες
 • Βιολογία                4ώρες
 • Έκθεση                 2ώρες
 • Λογοτεχνία            1ώρα
 • Σύνολο                 15ώρες

Οικονομίας &' Πληρ/κής(4ο Πεδίο)

 • Μαθηματικά          6ώρες
 • Α.Ε.Π.Π                 3ώρες
 • Α.Ο.Θ                    3ώρες
 • Έκθεση                  2ώρες
 • Λογοτεχνία             1ώρα
 • Σύνολο                  15ώρες
Από Α' προς Β' Λυκείου

Διάρκειας 4 εβδομάδων (από 17/6 έως 11/7)

Οικονομίας &' Πληροφορικής (4ο Πεδίο)

 • Μαθηματικά   4ώρες
 • Έκθεση          2ώρες
 • Σύνολο          6ώρες

Ανθρωπιστικών Σπουδών (1ο Πεδίο)

 • Αρχαία   4ώρες
 • Λατινικά 2ώρες
 • Έκθεση  2ώρες
 • Σύνολο 8ώρες

Θετικών Σπουδών (2ο &' 3ο Πεδίο)

 • Μαθηματικά   4ώρες
 • Φυσική           2ώρες
 • Χημεία            1ώρα
 • Έκθεση          2ώρες
 • Σύνολο           9ώρες

Εβδομάδα διαγωνισμάτων!

Από 28/8 εως και 31/8 είμαστε όλοι εδώ και γράφουμε....