Η ομάδα μας...

 • Πρωτοπαπάς Γιώργος  Μαθηματικά
 • Πρωτοπαπά Ιφιγένεια  Φυσική
 • Καμαρινός Γιώργος  Φυσική - ΑΕΠΠ
 • Μπαρδάνης Στρατής  Μαθηματικά
 • Θεοδωρίδης Χάρης  Μαθηματικά
 • Μοσχονάς Διονύσης  Μαθηματικά
 • Κυπραίου Κων/να  Χημεία
 • Ακάκιος Νίκος  Βιολογία
 • Λιαλιάρη Μαρία  Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
 • Θεοχαροπούλου  Βασιλική Φιλόλογος-Έκθεση-Ιστορία
 • Βαμβακά Μαρία  Φιλόλογος - Έκθεση - Αρχαία
 • Κάλτσου Στέλλα  Φιλόλογος - Έκθεση - Αρχαία
 • Μαλάκη Μαρία  Φιλόλογος - Αρχαία
 • Δρές Γιώργος  Α.Ε.Π.Π.
 • Δρακάτου Μαρία Λουΐζα  Φυσική
 • Χονδρομάρας Άγγελος  Φυσική
 • Ρόκας Κωνσταντίνος  Φυσική
 • Μπακατσής Στέφανος  Φιλόλογος