Στα φροντιστήρια Πρωτοπαπά, αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες (πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης) και οργανώνουμε τμήματα υποστήριξης μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σε ολόκληρη την επικράτεια, προκειμένου να παρακολουθήσουν τα προγράμματα σπουδών μας. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης "e-protopapa"

  • απευθύνεται σε μαθητές/τριες που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή έχουν οποιοδήποτε θέμα μετακίνησης.
  • αποτελείται από ζωντανά μαθήματα (σύγχρονη εκπαίδευση) που πραγματοποιούνται από την ομάδα των καθηγητών μας, σε προγραμματισμένες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που έχει επιλέξει ο μαθητής/τρια.
  • υποστηρίζεται από πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης μέσα από την οποία οι μαθητές/τριες, με τους προσωπικούς τους κωδικούς, έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό καθώς επίσης και σε άλλα εργαλεία οργάνωσης της εκπαιδευτικής τους προετοιμασίας.
  • ενημερώνει τους γονείς των μαθητών μέσα από τηλεδιασκέψεις (σύγχρονη ενημέρωση) καθώς και μέσα από πλατφόρμα δίνοντάς τους πρόσβαση σε βαθμολογίες, προσωπικές παρατηρήσεις καθηγητών και ανακοινώσεις του φροντιστηρίου
  • προϋποθέτει την ύπαρξη υπολογιστή (με ακουστικά-μικρόφωνο και web camera) ή αντίστοιχου tablet ή ακόμα κι ενός κινητού τηλεφώνου (smart phone) με πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet)